Kontakt

InBlanco är en vandringsutställning, som hela tiden ändrar karaktär.

Vill ditt museum, institution eller liknande vara med i denna process, genom en utställning i en period – kontakta då Gudrun Bartels, Projektledare:

gudrun.bartels@comhem.se

Alla oss som är medlemmar i InBlanco har en gemensam utgångpunkt, som medlemmar i KKV-Textiltryck. Se KKV-Textiltryck´s Hemsida:

www.textiltryckmalmo.se