IDÉ – VISION

LUSTEN ATT EXPERIMENTERA och KONSTEN ATT VÅGA

Vi är ett 20-tal konstnärer inom KKV-textil Malmö som vill hitta en form för konstnärlig utveckling genom att starta ett levande utställningsprojekt.
In Blanco är namnet på gruppen och våra utställningar, som inledde sin vandring på Trelleborgs Museum hösten 2008.

Vi vill visa på dynamik, kraft, spänning och möjligheter som uppstår när vi ger oss full frihet att experimentera med material och uttryck – utmana oss själva och varandra.

Projektet är tänkt att vara levande och förändras med deltagarnas och gruppens utveckling.

Enligt beskrivning i lexikon betyder In Blanco:
”benämning på sådan överlåtelse av en handling som sker genom att överlåtaren tecknar sitt namn på handlingens baksida utan att samtidigt ange till vem överlåtelsen sker”.

Gruppens tolkning av beskrivningen är:
Överlåtaren  =  KKV (se KKV Textiltryck)
Handling      =  våra konstverk
Överlåtelse   =  Betraktarens uplevelse av vår utställning

Initiativtagare:
Annette Lindkvist, Gudrun Bartels och Lisa Tegmar

Ledningsgrupp:
Gudrun Bartels och Dyveke Zadig