KKV-Textiltryck

Alla vi medlemmar i InBlanco har en gemensam utgångpunktm som medlemmar  i KKV-Textiltryck.

KKV-Textiltryck är en ideell förening vars syfte är att erbjuda yrkesverk­samma konstnärer, konsthantverkare och formgivare arbetsytor och teknisk utrustning för framställning av i huvudsak textilt präglade konstverk.

KKV-Textiltryck bildades 1983 och drivs med stöd av Malmö stad. Föreningen har en styrelse bestående av fem personer som arbetar med driften av verkstaden, gemensamma utställningsprojekt, miljöförbättringar och att synliggöra vår yrkeskår.
Läs mer om vår historik» (öppnas som en Pdf-fil)

Hemsida: www.textiltryckmalmo.se