Dyveke Zadig
Konstnär. Verksam i Malmö sedan mitten av 70-talet. Arbetar främst med och textiltryck och glaskonst.

Mitt bildspråk är präglat av strama kompositioner där innehållet balanserar mellan samtidsrealism och poesi. Världen kontra vår inre värld är frågor som jag arbetar med.

Frågeställningar kring vår historia och människans samtid jämförs i ett psykologiskt perspektiv. Motsättningar i färg och innehåll är mitt signum.

Jag arbetar också med platsanpassad konst, som utställningscurator och med projektering av konst/kulturprojekt.

Hemsida: www.zadigart.se Kontakt: mail@zadigart.se