Takao Momiyama
Konstnärskapet kan liknas vid ett fruktträd. Konstnärens erfarenheter bildar näringen. I en gynnsam miljö ger det en god skörd.

Momiyama har en skolning som konstnär i Europa. Det västerländska måleriet och den svenska mönsterskatten främst från 50- och 60-talet är en betydande kunskapskälla liksom tidiga kulturella erfarenheter. Uppväxten i Japan i ett hem med en levande hantverkstradition, med till exempel silkesproduktion, korgflätning och sömnad, har lett till ett fortsatt sökande efter den egna identiteten inom denna kultur. De traditionella textilierna och träningen hos farbror som var kaligraf, har bildat en erfarenhetsgrund att bygga vidare det egna uttrycket på.

Det finns ingen önskan om att finna precisa regler eller mål och ingen fast punkt för det konstnärliga arbetet. På vägen har det gjorts val som har låtit vardagstextilien bilda en yttre och öppen ram för arbetet. Textiltrycket, färgningsteknikerna och broderiet blir verktygen.

Det är också bakgrunden till arbetet för In Blanco. Just så öppen och icke ifylld.

E-post: budomomiyama@gmail.com