Josabet Werkmäster
Jag låter mönster av möten, minnen och människor uppstå och förändras allt efter arbetets gång. Ett långsamt arbete där konsten att våga innebär att jag följsamt förhåller mig till resultatet av ett experimenterande i att trycka, trycka, etsa, trycka. Min erfarenhet tillsammans med det intuitiva skeendet tar mig till slut fram till den färdiga bilden.

Textilkonstnär bosatt i Malmö. Arbetar med textilkonst i olika former med tekniker inom textiltryck, bl.a vitets och ausbrenner. Motiven är ofta hämtade från vardagshändelser och handlar om igenkännandet och kopplingen mellan den lilla och den stora världen, mellan det personliga och det allmängiltiga.Hemsida: www.josabetwerkmaster.se